Oxuyan

Om Mani Padme Hum

“Müəyyən artikl’ şəfqətli god / goddess, bütün canlıları azad etmək maarifçilik qiymətli jewel bəxş edin.”