Esdeveniments

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1ESPIRAL iòguica MANIFEST
Setembre 21, 2014
Colorado Springs, CO EUA

El camí de l'home recte està per totes bandes per les iniquitats dels egoistes i la tirania dels homes dolents. Feliç el que, en nom de la caritat i bona voluntat, pastura als febles de la vall de la foscor, perquè ell és el veritable guardià del seu germà i el descobridor dels nens perduts. I jo que vindré a castigar amb gran venjança i furiosa còlera a aquells que intenten enverinar i destruir als meus germans.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1ESPIRAL iòguica MANIFEST
Setembre 21, 2014
Colorado Springs, CO EUA

El camí de l'home recte està per totes bandes per les iniquitats dels egoistes i la tirania dels homes dolents. Feliç el que, en nom de la caritat i bona voluntat, pastura als febles de la vall de la foscor, perquè ell és el veritable guardià del seu germà i el descobridor dels nens perduts. I jo que vindré a castigar amb gran venjança i furiosa còlera a aquells que intenten enverinar i destruir als meus germans.