Zpěv

Óm Mani Padmé Hum

“O’ soucitný bůh / bohyně, prosím propůjčit vzácný drahokam osvícení osvobodit všechny živé bytosti.”