Τραγούδι

Om Μάνη Padme Hum

“Ο’ συμπονετική θεός / θεά, παρακαλούμε να παραχωρήσει το πολύτιμο στολίδι του διαφωτισμού να απελευθερώσουν όλα τα έμβια όντα.”