Εκδηλώσεις

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1MANIFEST γιογκική ΣΠΙΡΑΛ
21 Σεπτέμβρη, 2014
Manitou Springs, CO ΗΠΑ

Το μονοπάτι των ενάρετων ανθρώπων περιστοιχίζεται απ 'όλες τις πλευρές από τις ανομίες της εγωιστικής και την τυραννία των κακών ανθρώπων. Ευλογημένος είναι αυτός που, στο όνομα της φιλανθρωπίας και της καλής θέλησης, ποιμαίνει την ασθενή μέσα από την κοιλάδα του σκότους, γιατί είναι πραγματικά ο φύλακας του αδερφού του και ο ευρετής χαμένων παιδιών. Και εγώ θα χτυπήσει κάτω επάνω σου με μεγάλη εκδίκηση και μανιώδη θυμό εκείνους που θα προσπαθήσουν να δηλητηριάσουν και να καταστρέψουν τα αδέρφια μου.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1MANIFEST γιογκική ΣΠΙΡΑΛ
21 Σεπτέμβρη, 2014
Manitou Springs, CO ΗΠΑ

Το μονοπάτι των ενάρετων ανθρώπων περιστοιχίζεται απ 'όλες τις πλευρές από τις ανομίες της εγωιστικής και την τυραννία των κακών ανθρώπων. Ευλογημένος είναι αυτός που, στο όνομα της φιλανθρωπίας και της καλής θέλησης, ποιμαίνει την ασθενή μέσα από την κοιλάδα του σκότους, γιατί είναι πραγματικά ο φύλακας του αδερφού του και ο ευρετής χαμένων παιδιών. Και εγώ θα χτυπήσει κάτω επάνω σου με μεγάλη εκδίκηση και μανιώδη θυμό εκείνους που θα προσπαθήσουν να δηλητηριάσουν και να καταστρέψουν τα αδέρφια μου.