אירועים

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1SPIRAL יוגית MANIFEST
ספטמבר 21, 2014
Manitou Springs, ארה"ב CO

דרכו של הצדיק היא מוטרדת מכל העברייה בעוונות האנוכי והעריצות של אנשים רשעים. אשרי מי, בשם הצדקה ורצון טוב, רועה החלשה דרך העמק של חושך, כי הוא באמת שומר אחיו והמאתר של ילדים אבודים. ואני נכה אותך עם נקמה על גדולה וכעס זועם מי שינסה להרעיל ולהשמיד אחים שלי.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1SPIRAL יוגית MANIFEST
ספטמבר 21, 2014
Manitou Springs, ארה"ב CO

דרכו של הצדיק היא מוטרדת מכל העברייה בעוונות האנוכי והעריצות של אנשים רשעים. אשרי מי, בשם הצדקה ורצון טוב, רועה החלשה דרך העמק של חושך, כי הוא באמת שומר אחיו והמאתר של ילדים אבודים. ואני נכה אותך עם נקמה על גדולה וכעס זועם מי שינסה להרעיל ולהשמיד אחים שלי.