Chante

Om Mani padme Hum

“Nan’ konpasyon bondye / deyès, tanpri achte bijou an presye nan Syèk Limyè nan essaye libere tout bèt vivan.”