Երգող

Om Mani Padme Խոնավ

“The’ կարեկցող աստված / աստվածուհի, խնդրում ենք տեղավորել թանկարժեք գանձ լուսավորության ազատագրել բոլոր կենդանի էակների.”