Events

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1Royal_brunei.gif SPIRAL Yogic
21st September, 2014
Manitou Springs, CO Amerika Serikat

Path wong mursid wis beset kabeh pinggiran dening kaluputane mentingake awake dhewe lan pangwasané wong ala. Rahayu wong kang, ing jeneng amal lan bakal apik, pangon sing kuwat ana ing jurang peteng, kanggo iku saestu punika pamomongipun adhi kang lan ngentot anak ilang. Lan Ingsun bakal nggebag mudhun marang kowé karo Bales raso serik gedhe lan ngamuk nesu wong-wong sing bakal nyoba kanggo racun lan numpes Sedulur-sedulurku.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1Royal_brunei.gif SPIRAL Yogic
21st September, 2014
Manitou Springs, CO Amerika Serikat

Path wong mursid wis beset kabeh pinggiran dening kaluputane mentingake awake dhewe lan pangwasané wong ala. Rahayu wong kang, ing jeneng amal lan bakal apik, pangon sing kuwat ana ing jurang peteng, kanggo iku saestu punika pamomongipun adhi kang lan ngentot anak ilang. Lan Ingsun bakal nggebag mudhun marang kowé karo Bales raso serik gedhe lan ngamuk nesu wong-wong sing bakal nyoba kanggo racun lan numpes Sedulur-sedulurku.