ເຫດ​ການ

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1SPIRAL yogic MANIFEST
21 ກັນ​ຍາ, 2014
Manitou Springs, CO USA

ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ການ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ຊອບ​ທໍາ​ຂອງ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ດ້ານ​ທັງ​ຫມົດ​ໂດຍ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຄົນ​ເຫັນ​ແກ່​ຕົວ​ແລະ tyranny ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ. ພອນ​ແມ່ນ​ລາວ​ຜູ້​ທີ່, ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ແລະ​ຈະ​ດີ, ຊົງ​ລ້ຽງ​ຄົນ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຮ່ອມ​ພູ​ຂອງ​ຄວາມ​ມືດ, ສໍາ​ລັບ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ແທ້ໆ​ຮັກ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​ແລະ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ລົງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ມີ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ແລະ​ຄວາມ​ໃຈ​ຮ້າຍ furious ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ເປັນ​ທາດ​ເບື່ອ​ແລະ​ທໍາ​ລາຍ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1SPIRAL yogic MANIFEST
21 ກັນ​ຍາ, 2014
Manitou Springs, CO USA

ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ການ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ຊອບ​ທໍາ​ຂອງ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ດ້ານ​ທັງ​ຫມົດ​ໂດຍ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຄົນ​ເຫັນ​ແກ່​ຕົວ​ແລະ tyranny ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ. ພອນ​ແມ່ນ​ລາວ​ຜູ້​ທີ່, ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ແລະ​ຈະ​ດີ, ຊົງ​ລ້ຽງ​ຄົນ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຮ່ອມ​ພູ​ຂອງ​ຄວາມ​ມືດ, ສໍາ​ລັບ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ແທ້ໆ​ຮັກ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​ແລະ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ລົງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ມີ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ແລະ​ຄວາມ​ໃຈ​ຮ້າຍ furious ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ເປັນ​ທາດ​ເບື່ອ​ແລະ​ທໍາ​ລາຍ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.