Dainavimas

Om Mani Padme Hum

“O’ labdaros dievas / deivė, Prašome dovanoti brangenybė nušvitimo išlaisvinti visas gyvas būtybes.”