Пеењето

Om Mani Padme Hum

“На’ милосрден Бог / божица, Ве молиме да даруваат на скапоцен камен на просветлување да ја ослободат сите живи суштества.”