Дуулах

Om Mani Padme амаараа аялах

“The’ энэрэнгүй бурхан / бурхан биетэй, бүх амьд амьтныг чөлөөлөхөд гэгээрэлд үнэт чулуу хүртээх үү.”