आगामी कार्यक्रम

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1स्पष्ट राग आवर्त
सप्टेंबर 21, 2014
मनिटॉ स्प्रिंग्स, कं यूएसए

चांगल्या माणसाच्या मार्ग स्वार्थी पाप आणि दुष्ट लोक जुलूम सर्व बाजूंच्या घेरणे आहे. धन्य तो कोण आहे, प्रेम आणि चांगल्या भावनेने नावाने, अंधारात दरीतून कमकुवत मेंढपाळ, खरोखर आपल्या भावावर नजर ठेवणे आणि गमावले मुले शोधक आहे. मी महान योग्य तीच शिक्षा करीत आणि विष व माझे भाऊ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न ज्यांना झोड राग तुझ्यासकट इजा करणार नाहीत.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1स्पष्ट राग आवर्त
सप्टेंबर 21, 2014
मनिटॉ स्प्रिंग्स, कं यूएसए

चांगल्या माणसाच्या मार्ग स्वार्थी पाप आणि दुष्ट लोक जुलूम सर्व बाजूंच्या घेरणे आहे. धन्य तो कोण आहे, प्रेम आणि चांगल्या भावनेने नावाने, अंधारात दरीतून कमकुवत मेंढपाळ, खरोखर आपल्या भावावर नजर ठेवणे आणि गमावले मुले शोधक आहे. मी महान योग्य तीच शिक्षा करीत आणि विष व माझे भाऊ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न ज्यांना झोड राग तुझ्यासकट इजा करणार नाहीत.