गीत गाउनु

ओम मणि Padme Hum

“यो’ दयालु भगवान / देवी, सबै जीवित प्राणीहरू मुक्त गर्न ज्योति बहुमूल्य रत्न प्रदान गर्नुहोस्।”