Spev

Óm Mani Padmé Hum

“O’ súcitný boh / bohyňa, prosím prepožičať vzácny drahokam osvietenia oslobodiť všetky živé bytosti.”