Yoga

Om Mani Padme Hum

“The’ ilaah naxariiseed / ilaahadda, fadlan ugu nicmeeyo oo jawharad qaaliga ah oo aragti in la xoreeyo dhexecya nool.”