Pag-awit

Om Mani Padme Hum

“Ang’ mahabagin diyos / diyosa, mangyaring ibigay ang mahalagang hiyas ng paliwanag sa palayain ang lahat ng mga buhay na tao'y.”