Sự kiện

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1MANIFEST SPIRAL yoga
21 tháng 9, 2014
Manitou Springs, CO USA

Con đường của người công chính đang bị cản trở trên tất cả các mặt của sự gian ác của ích kỷ và sự bạo ngược của người đàn ông xấu xa. Phúc thay người, trong tên của tổ chức từ thiện và thiện, Shepherds các yếu thông qua các thung lũng của bóng tối, cho anh thực sự là thủ môn của anh trai và các công cụ tìm trẻ em bị mất. Và tôi sẽ tấn công xuống trên ngươi trả thù lớn và tức giận tức giận những người sẽ cố gắng để đầu độc và tiêu diệt anh em của tôi.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1MANIFEST SPIRAL yoga
21 tháng 9, 2014
Manitou Springs, CO USA

Con đường của người công chính đang bị cản trở trên tất cả các mặt của sự gian ác của ích kỷ và sự bạo ngược của người đàn ông xấu xa. Phúc thay người, trong tên của tổ chức từ thiện và thiện, Shepherds các yếu thông qua các thung lũng của bóng tối, cho anh thực sự là thủ môn của anh trai và các công cụ tìm trẻ em bị mất. Và tôi sẽ tấn công xuống trên ngươi trả thù lớn và tức giận tức giận những người sẽ cố gắng để đầu độc và tiêu diệt anh em của tôi.