Singing

Om Mani Padme Hum

“The’ god besisa / unkulunkulukazi, sicela pha le kuyigugu elinqabileyo wokukhanya ukuba akhulule bonke izidalwa eziphilayo.”